Influencer (fenomen) nedir?

Influencer (fenomen) nedir?

Influencer (fenomen) nedir? | Pazarlama dünyasında influencer (fenomen), tüketim alışkanlıklarını etkilemek için görüş bildiren kişidir. Pazarlamada ve terimin en geniş anlamıyla, bir infuencer, statüsü, konumu ve hatta medyaya maruz kalması yoluyla, belirli bir alanda tüketici davranışını etkileyebilen bir kişidir . Tüketimi etkileme yeteneği, markaların veya kuruluşların belirli pazarlama araçları ve eylemleri aracılığıyla etkileyicilere resmi veya gayri resmi […]